בלק איז די זיבעטע סדרה אין ספר במדבר.

אין חוץ לארץ, אין א יאר ווען שבועות געפאלט פרייטיק-שבת, לייענט מען די סדרות חוקת און בלק צוזאמען.


טעמעס אין דער סדרה

רעדאַקטירן

די סדרה רעדט וועגן די נביאות פון בלעם, וואס בלק האט אים געבעטן שעלטן די יידן.

איינע פון די ענינים באשרייבט ווי בלעמ׳ס אייזל האט גערעדט צו אים.

דער סוף פון דער סדרה ברענגט וואס האט פאסירט מיט דער עבודה זרה פון בעל פעור, און אז פינחס האט געהרג׳עט זמרי און כזבי.