אייזנבאן פעראן

(אַריבערגעפֿירט פון פעראן)

אן אייזנבאן פעראן אדער נאר פעראן איז א שטעג אפטיילונג, נאענט צו אייזנבאן ליניעס ביי א באן סטאנציע, מעטרא סטאנציע אדער טראם סטאפ, ביי וועלכע פאסאזשירן ארויפגיין אויף און אראפשטייגן פון באנען אדער טראמס. כמעט אלע באן סטאנציעס האבן איין אדער צוויי פעראנען, און גרעסערע סטאנציעס האבן עטלעכע פעראנען.

אן פעראן ביי די אייפֿל אייזנבאן

געוויינלעך איז דער פעראן גענוג הויך צו זיין אויף דעם זעלבן ניווא ווי די באן, וואס קען זיין א סך העכער פון דער ערד.