דיכטער

(אַריבערגעפֿירט פון פייטן)

דיכטער אדער פאעט (און אויף לשון קודש פייטן) איז דער וואס שרייבט דיכטונגען, דהיינו, געשריבענע לידער וואס זיינען נישט באשטימט ווילנדיק פאר געזאנגען.

אנדערש איז א ליריקער (אדער "קופלעטיסט") וואס שרייבט טעקסט פאר א קאמפאזיטער כדי צו מאכן דערפון א מעלאדיע.

דער וואס שרייבט הייליקע דיכטונגען, הייסט א פייטן.

איינער וואס שרייבט דיכטונגען פאר קינדער, הייסט א קינדער-דיכטער.

באקאנטע דיכטעררעדאַקטירן

זעט אויךרעדאַקטירן

דיכטונג