פארעוו

נישט מילכיק און נישט פליישיק

פאַרעוו (אדער פאַרווע) באדייט אן עסנווארג וואס איז נישט מילכיק און נישט פליישיק. אויך ווערט דאס ווארט פארעוו באניצט אויף א זאך וואס איז נייטראל, ספעציעל אויף איינעם וואס זיין מיינונג וועגן עפעס א זאך איז נישט אהין און נישט אהער.

מקוררעדאַקטירן

לויט דער יידישער הלכה, טאר מען נישט מישן מילכיגס און פליישיגס, נאר יעדער איינער מוז מען קאכן און עסן באזונדער. ס'איז אבער פארהאנען א סך עסנווארגן וואס מען מעג עסן סיי מיט מילכיגס סיי מיט פליישיגס—אזעלכע עסנווארגן זענען פארעוו, למשל, ירקות, אייער, פיש און פרוכט.

אזוי ווי מען עסט ברויט צוזאמען מיט אלע עסנווארגן האבן חז"ל געהייסן באקן ברויט נאר פארעוו, נישט מילכיק און נישט פליישיק, אחוץ ווען מען באקט דאס ברויט אין א ספעציעלער פארעם.