פעלץ

(אַריבערגעפֿירט פון פּעלץ)

פעלץ איז א ווארעמער שוץ אדער קליידונג, וואס מען לייגט ארויף אויפן מאנטל. א פעלצענער קלייד ווערט געמאכט פונעם פעלץ פון א בהמה.