ערד װיסנשאַפֿט איז א אַרומנעמיקער נאָמען אויף אלע ערד וויסנשאפטן, דער וויסנשאפט הערפארשט איבער אלע געשעענישן און נאטורן וואס געהערט צו דער ערד.

ערד וויסנשאפט איז כולל:

ערד וויסנשאפט שטודירט די שטיינער פון דער ערד, וואסער, לופט און לעבן.