עמוקה איז א יישוב אין צפון דיסטריקט אין ישראל.

דער קבר פון יונתן בן עוזיאל אין עמוקה

לויט אן אלטער מסורה, ליגט יונתן בן עוזיאל אין עמוקה.