אן עלעקטראניש בוך איז א דיגיטאליש בוך וואס איז נישט געדרוקט אויף פאפיר, נאר עס ווערט געצייגט אויף אן עקראן. צום ביישפיל די וויקיפעדיע ווערט פארעכנט װי א דיגיטאליש בוך.

אַן עלעקטראָניש בוך

פון די הויפט חסרונות פון א דיגיטאלישער בוך איז דאס וואס עס איז זייער שווער צו באוואכן זייערע קאפירעכט. ווייל מען קען לייכט קאפירן גאנצענע ביכער פון אנדערע איבערהויפט דורך דער אינטערנעט.