עבר איז געווען שלח'ס זון. ער האט געלעבט 464 יאָר.

זיין פאמיליערעדאַקטירן