עבודת ישראל איז דער נאמען פון דעם ספר פון די תורות פון דעם קאזשניצער מגיד. דער ספר איז איינער פון די יסודות'דיקע ספרים פון חסידות.