אין רעקאָרד אינדוסטריע, אַ סינגל איז אַן אײנציק ליד פֿון אַ איצטיקע אָדער פֿון אַ באַלד־קומענדיקע אַלבאָם װאָס װערט פּובליקירט פֿאַרן עולם כּדי צו פּראָגרעסירן די אַלבאָם. סינגלען װערן פֿאַרשפּרײט אין עטלעכע אופֿנים; זײ װערן אײַנגעפּאַקט װי אַ סינגל־רעקאָרד מיט אײנע אָדער צװײ לידער און װערן פֿאַרקױפֿט אײדער דעם באַפֿרײַוּנג פֿון דער אַלבאָם. אױך װערן זײ אָפֿטמאָל געשפּילט אין דער ראַדיאָ. מיט דער דערשײַנונג פון די װידעאָ־קליפּס אין די 1980ער װערן זײ פּובליקירט אין װידעאָ װערסיעס.