סילדע וואל ספיצער

סילדע וואל ספיצער איז די ווייב פון ניו יארק גאווערנאר עליעט ספיצער.

זי איז א גויטע, שטאמט פון נארט קאראליינע, אויפגעוואקסן א בּאַפּטיסט קריסט.

בעת איר מאן'ס זונה סקאנדאל איז זי געשטאנען טריי צו איר מאן, און זיך באוויזן ביי איר מאן'ס היסטארישע רעזיגנאציע רעדע.