דאמף-וואלץ

(אַריבערגעפֿירט פון סטימראלער)

א דאַמף-וואַלץ איז א דאמפמאטאר טראַקט וואַלץ וואס ווערט געמאכט צו מאכן פֿלאַך און אויסגראדן צובראכענע טראַקטן אדער נאכן גיסן פרישע הייסע קוילן-פעך. די שווערע געוויכט און די הייסע פארע פון די אייזענע רעדער קען אויספלאכן שטיינער און קוילן.

א דאַמף-וואַלץ