נ נח נחמ נחמן מאומן

סלאגאן

נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מְאוּמַן איז געשטאנען אין דעם צעטל וואס ר' ישראל בער אדעסער האט באקומען פון ר' נחמן מברסלב וואס איז שוין דאן נפטר געווען. ר' ישראל בער האט געהאלטן אז דאס צעטל איז אמת געשיקט געווארן פון ר' נחמן, ווייל אין צעטל איז געשטאנען א סימן "י"ז בתמוז יאמרו שאינך מתענה", און ר' ישראל האט טאקע אין יענעם יאר נישט געפאסט אין דעם טאג און לויט ווי ער דערציילט האט קיינער נישט געוווסט דערפון.

ר' ישראל בער אדעסער
דער תוכן פונעם צעטל

ר' ישראל בער פארציילט אין זיינע זכרונות, אז אין דעם טאג י"ז בתמוז האט ער זיך געשפירט שוואך, דעריבער האט ער געגעסן, אבער נאכן עסן האט עס איהם זייער וויי געטוהן פאר וואס ער האט געגעסן שבעה עשר בתמוז. ער איז אריין אין זיין צימער אין בית המדרש ביים קבר פון רבי מאיר בעל הנס אין טבריה ער האט קיינעם נישט געזעהן דארט, ער האט אויפגמאכט די ספר ליקוטי הלכות און האט זייער געוויינט ער האט זיך מתוודה געווען פאר השי"ת און געבעטן מחילה דערפאר פארוואס ער האט געגעסן, האט ער געטראפן אין דעם ספר דעם פתקא. דאס אלעס פארציילט ר' ישראל בער און זיינע קונטרסים.

די סלאנימער חסידים זאגן אז דער סלאנימער חסיד ר' יואל אשכנזי האט פארציילט אז ער איז געווען דעמאלט'ס אין ווייבער שוהל, און זעהנדיג דעם צער פון דעם יונגען בחור, האט ער עס איהם געשריבן און אראפ געלייגט אויפן ספר. אבער ר׳ יואל אשכנזי האט גארנישט געוויסט וועגן ברסלב, און אינעם צעטל ווערט אראפגעברענגט סודות וואס ר׳ יואל האט נישט געוויסט פון.

ר' ישראל וואס האט געוווּסט אז די וועלט וועט נישט גלויבן אינעם צעטל, האט עס נישט מגלה געווען פארן המון־עם, אבער אין זיינע לעצטע יארן האט ער עס יא מגלה געווען.

אנדערש ווי די וועלט מיינט, האט ר' ישראל יא געזאגט אז עס איז א סגולה פאר אלע ישועות צו זאגן דער זאץ "נ נח נחמ נחמן מאומן".

ר׳ ישראל האט געזאגט אז רבינו נחמן אנטפלעקט אינעם צעטל אז ״נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מְאוּמַן״ איז די ליד פונעם גאולה.

ר' משה פיינשטיין האט געשריבן אן הסכמה אויף דעם צעטיל "והוא דבר נפלא..."

  • דאס צעטל איז געשריבן געווארן מיט כתב דפוס און כתב רש"י געמישט.
  • דאס ווארט "לרדת אליך" איז שיף צו אנווייזן זיין דערנידערטע צושטאַנד (פון אויספֿאַסטן שבעה עשר בתמוז)
  • לויטן אר"י איז דער מלאך פצפצי"ה ממונה אויף תקיעת שופר.

אינהאַלט פֿונעם צעטל רעדאַקטירן

עס איז מיר זייער שווער־געווען אַראָפקומען צו דיר, מײַן טײַערער תלמיד, צו דיר זאָגן, אַז, איך האָב זײער הנאה געהאַט פֿון דײַן גאָטעסדינסט, און אויף דיר האָב איך געזאָגט "מײַן פֿײַערל וועט טליען ביז משיח וועט קומען" זיי שטאַרק און דרײַסט מיט דײַן גאָטעסדינסט. נ נח נחמ נחמן מאומן. און מיט דעם וועל איך דיר אַנטפלעקן אַ סוד און דאָס איז איבערגעפֿולט טריט בײַ טריט (פצפציה), און מיט שטאַרק דינסט וועסטו דאָס פֿאַרשטיין. און אַ צייכונג: י"ז בתמוז וועט מען זאָגן אַז דו פֿאַסט נישט.


איינער פון ר' ישראל'ס תלמידים האט געגיבן זיין קינד דעם נאמען "נ נח נחמ נחמן מאומן".