נ נח נחמ נחמן מאומן

סלאגאן

נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מְאוּמַן איז געשטאנען אין דעם צעטל וואס ר' ישראל בער אדעסער האט לדעתו באקומען פון ר' נחמן מברסלב וואס איז שוין דאן נפטר געווען. ר' ישראל בער האט געהאלטן אז דאס צעטל איז אמת געשיקט געווארן פון ר' נחמן, ווייל אין צעטל איז געשטאנען א סימן "וי"ז בתמוז יאמרו שאינך מתענה", און ר' ישראל האט טאקע אין יענעם יאר נישט געפאסט אין דעם טאג און לויט ווי ער דערציילט האט קיינער נישט געוווסט דערפון.

ר' ישראל בער אדעסער
דער תוכן פונעם צעטל

ר' ישראל בער פארציילט אין זיינע זכרונות, אז אין דעם טאג י"ז בתמוז האט ער זיך געשפירט שוואך, דעריבער האט ער געגעסן, אבער נאכן עסן האט עס איהם זייער וויי געטוהן פאר וואס ער האט געגעסן שבעה עשר בתמוז. ער איז אריין אין זיין צימער אדער אין בית המדרש אין טבריא ער האט קיינעם נישט געזעהן דארט, ער האט אויפגמאכט א ספר (ליקוטי מוהר"ן און האט זייער געוויינט ער האט זיך מתוודה געווען פאר השי"ת און געבעטן מחילה דערפאר פארוואס ער האט געגעסן, ווען ער איז אויפגעשטאנע האט ער געטראפן דעם פתקא. דאס אלעס פארציילט ר' ישראל בער און זיינע קונטרסים.

די סלאנימער חסידים זאגן אז דער סלאנימער חסיד ר' יואל אשכנזי האט פארציילט אז ער איז געווען דעמאלט'ס אין ווייבער שוהל, און זעהנדיג דעם צער פון דעם יונגען בחור, האט ער עס איהם געשריבן און אראפ געלייגט אויפן ספר.

ר' ישראל וואס האט געוווּסט אז די וועלט וועט נישט גלויבן אינעם צעטל, האט עס נישט מגלה געווען פארן המון־עם, אבער אין זיינע לעצטע יארן האט ער עס יא מגלה געווען. אנדערש ווי די וועלט מיינט, האט ר' ישראל קיינמאל נישט געזאגט אז עס איז א סגולה צו זאגן דער זאץ "נ נח נחמ נחמן מאומן".

ר' משה פיינשטיין האט געשריבן אן הסכמה אויף דעם צעטיל "והוא דבר נפלא..."

  • דאס צעטל איז געשריבן געווארן מיט כתב דפוס און כתב רש"י געמישט.
  • דאס ווארט "לרדת אליך" איז שיף צו אנווייזן זיין דערנידערטע צושטאַנד (פון אויספֿאַסטן שבעה עשר בתמוז)
  • לויטן אר"י איז דער מלאך פצפצי"ה ממונה אויף תקיעת שופר.

אינהאַלט פֿונעם צעטלרעדאַקטירן

עס איז מיר זייער שווער־געווען אַראָפקומען צו דיר, מײַן טײַערער תלמיד, צו דיר זאָגן, אַז, איך האָב זײער הנאה געהאַט פֿון דײַן גאָטעסדינסט, און אויף דיר האָב איך געזאָגט "מײַן פֿײַערל וועט טליען ביז משיח וועט קומען" זיי שטאַרק און דרײַסט מיט דײַן גאָטעסדינסט. נ נח נחמ נחמן מאומן. און מיט דעם וועל איך דיר אַנטפלעקן אַ סוד און דאָס איז איבערגעפֿולט טריט בײַ טריט (פצפציה), און מיט שטאַרק דינסט וועסטו דאָס פֿאַרשטיין. און אַ צייכונג: י"ז בתמוז וועט מען זאָגן אַז דו פֿאַסט נישט.


אזעלכע פון ר' ישראל'ס תלמידים גיבן זייערע קינדער דעם נאמען "נ נח נחמ נחמן מאומן".

ווען עס קומט ראש השנה איז דא אסאך פון די נאכפאלעגער פון ר' ישראל בער אדעסער וואס קומען זיך צוזאם ביי זיין קבר אין ירושלים, און זענען מתפלל דארט, אבער אסאך פון זיי פארן קיין אומאן.

א סך מנהיגים פון ברסלב זענען דערקעגען די נאכפאלגער פון ר' ישראל בער אדעסער.