הסכמה

ערלויבניש ארויסגעבן א ספר

הסכמה צושטימונג אויטערעזאציע מיינט ווען איינער גיט רשות פאר איינעם עפעס צי טון אדער איז מסכים מיט יענעמס מיינאנג אדער טאט.

אין א ספר

רעדאַקטירן

הסכמה רופט מען ווען א חשובער פערזענדליכקייט ווי א רב אדער דיין גיט א בריוו אז ער איז מסכים מיט וואס עס שטייט אין א ספר. אדער אז ער האלט אז דער מחבר איז א ערליכער פארלעסליכער מענטש .מען דריקט עס געווענטליך אריין אנפאנג ספר