נחמה ליפשיץ (7טן אקטאבער 1927, קאוונע, ליטא21סטן אפריל 2017, תל אביב-יפו, ישראל) איז געווען א ליטוויש-ישראלישע זינגערין, וואָס האָט געזונגען אויף העברעאיש און יידיש, און איז געווארן א סימבאָל פון "שטילער יידישקייט" צוליב איר אָפּזאָג פון אימיגרירן פון סאוועטן פארבאנד אין לאנגע יארן.

נחמה ליפשיץ מיט גאלדע מאיר פרעמיער מיניסטארין פון ישראל
נחמה ליפשיץ זינגער אליטוואק יידישן