נאטירלעכע קאטאסטראפע

א נאַטירלעכע קאַטאַסטראפע איז א נאטירלעכע דערשיינונג וואס קומט פון נאטירלעכע קראפטן און שאפט צעשטערונג און חורבן אין דער סביבה, וואס שעדיקט א סך מענטשן.

אין 2012, האבן פאסירט 905 נאַטירלעכע קאַטאַסטראפע איבער דער גארער וועלט, 93% פון זיי זענען געווען פארבונדן מיט וועטער.

סארטן פון קאטאסטראפעסרעדאַקטירן

געאלאגישע קאטאסטראפעסרעדאַקטירן

וואסער קאטאסטראפעסרעדאַקטירן

וועטער קאטאסטראפעסרעדאַקטירן

ביאלאגישע קאטאסטראפעסרעדאַקטירן