א נאַטירלעכע קאַטאַסטראפע איז א נאטירלעכע דערשיינונג וואס קומט פון נאטירלעכע קראפטן און שאפט צעשטערונג און חורבן אין דער סביבה, וואס שעדיקט א סך מענטשן.

אין 2012, האבן פאסירט 905 נאַטירלעכע קאַטאַסטראפע איבער דער גארער וועלט, 93% פון זיי זענען געווען פארבונדן מיט וועטער.

סארטן פון קאטאסטראפעס רעדאַקטירן

געאלאגישע קאטאסטראפעס רעדאַקטירן

וואסער קאטאסטראפעס רעדאַקטירן

וועטער קאטאסטראפעס רעדאַקטירן

ביאלאגישע קאטאסטראפעס רעדאַקטירן