עפידעמיע

ברייט פארשפרייטער קרענק

אן עפידעמיע (פון επί (עפי), טייטש "איבער" און δήμος (דעמאס), טייטש "מענטשן") איז א קראנקייט וואס שפרייט זיך אויף א ברייטן שטח און פון וואס אסאך מענטשן ווערן קראנק אין דער זעלבער צייט, איינער פון אנאנד, און מען קען דאס נישט קאנטראלירן.

טאמער עס ווערט פארשפרייט איבער עטלעכע קאנטינעטן אדער איבער דער גארער וועלט, רופט מען דאס א פאנדעמיע.