מתתיהו הכהן איז געוועזן דער ערשטער חשמונאי אין די צייטן פון בית שני. ער האט געפירט א רעוואלוציע קעגן די גריכן, און איז געווען א זון פון יוחנן כהן גדול.

מען דערמאנט זיין נאמען אין על הנסים וואס מען זאגט חנוכה אין שמונה עשרה און בענטשן.

ער האט געהאט פינף זון, יוחנן הגדי דער עלטסטער, שמעון התרסי דער צווייטער, יהודה המכבי דער דריטער, און אלעזר המכבי דער פערטער זון, יונתן הוופסי וואס איז געווען דער יונגסטער.