משה לוי ברוין איז א חזן וואס וואוינט אין קרית יואל, מאנרא.

ער טרעט בעיקר נאר אויף ביי חסידישע צוזאמענקונפטן.

ער האט א שטארקע נאטורליכע באריטאן און מבינים זאגן אז ווען ער זאל זיך ווען גיין נעמען שטימע בילדונג וואלט ער געווען א וועלטס חזן.

אבער ער איז צופרידן אזוי, און ווי עס זעהט אויס וויל ער דייקא נישט מפורסם ווערן צו שטארק.