הרב משה יהודה גאלדשטיין הי"ד איז געווען דער דומ"ץ אין וואמושפיערטש און אין דעם אומגעגענט, נעבן דעברעצין.

ביאגראפיע רעדאַקטירן

הרב גאלדשטיין איז געבוירן געווארן אין האדהאז צו זיין פאטער הרב שמשון זעליג, און זיין מוטער מרת טויבא, א טאכטער פונעם צדיק און פועל ישועות רבי שלום ליקער פון טיסאליק.

זיין פאטער הרב זעליג גאלדשטיין איז געווען דער ממלא מקום פון זיין גרויסן שווער הרב שלום ליקער, און הרב משה יודא איז געווען א טויגליכער מורה הוראה, דערפאר האט אים דער האדהאזער רב געגעבן היתר הוראה און געשיקט ווערן ש"ץ מ"ץ אינעם דערפל וואמושפיערטש.

זיין קהילה האט זיך געציילט אומגעפער דריי הונדערט משפחות, און דארט האבן געוואוינט איינפאכע ארבעטס יודן, וואס האבן געברויכט א רב פאר אלע ערליך רעליגיעזע צוועקן.

הרב משה יודא איז אומגעקומען אויף קידוש השם, ווען מ'האט אלע אוועקגעפירט אום תמוז תש"ד קיין אוישוויץ.

ער האט איבערגעלאזט א זון דוד, וואס האט נאכן קריג געדינט אלץ שוחט אינעם בערגן-בעלזן לאגער, און שפעטער זיך געצויגן קיין וויליאמסבורג.