מקוה ישראל איז אן אגריקולטורע שולע, וואס היינט איז עס אין חולון, עס איז דאס עלסטע שולע פאר פראקטיצירן אין ישראל.

מקוה ישראל
סמל פון מקוה ישראל
קבר פון קרל נטר במקוה ישראל

געגרינדעט אין 1870, דורך קארל יעקב שארל נעטער, פון אנהייב איז די אלטע ישוב, געווען איינשטימיג מיט דער שולע, אבער עס האט אנגענומען מיט דער צייט א סעקולערע שטאנדפונקט.

ביים מלחמת השחרור, האט עס געדינט ווי א צענטראלע פונקט, פאר זעלנער וואס זענען ארויס קעמפן אפן פראנט.