מעמאריעל דיי

(אַריבערגעפֿירט פון מעמאריעל דעי)

מעמאריעל דיי איז דער פעדעראלער מכוח דער רעגירונגס יום הזכרון פון אמעריקע צו געדענקן און ארויסהייבן די העלדישקייט און לאיאלקייט פאר אירע געפאלענע סאלדאטן על מערכת פון פרייהייט צו דער וועלט אויף וואס אמעריקע סימבאליזירט.

פענדעלעך איינגעפלאצט אין ארלינגטאן נעשענעל סעמיטערי אין מעמאריעל דיי

עס געפאלט שטענדיג אויס אינעם לעצטן מאנטיג פון מעי וואס די גוים רוה זיך אפ אין א לענגערן וויק ענד צו גיין אויפן לאקאלען מיליטערישע בית הקברות מאכן א פראדע און מארשט דערנאך פייערט מען אין זייער זכות, געוויינליך מיט בארבעקיוס מיט די משפחות אויך ביי די ביטשעס ווייל דער זומער האט זיך שוין דאן אנגערוקט אין אמעריקע.

עס איז א לעגאלע פייערטאג וואס אלע שטאטישע אמטן און דינסטן אדער פינאנציעלע אינסטיטוציעס זענען פארשפארט.