מלא העומר איז א דיקער ספר מיט פירושלים אויף די תורה און חמש מגילות פון רבי אריה לייב צינץ באוואוסט אלס פּלאָצקער גאון.

הסכמותרעדאַקטירן

דרוקסאגראפיערעדאַקטירן