מיין לעבן אין טעאטער איז א דיקער יודיש זכרונות בוך געשריבן דורכן באריהמטן שוי-שפיהלער בועז יאנג. עס איז ערשינען אין 1950 אין ניו יארק דורך איקוף פארלאג.

דער שרייבער ווידמעט דעהם בוך אין אנדענק צו זיין איינציגע טאכטער לוסי יאנג געש וועלכע איז געשטארבן אום מאי 1949.

דער בוך איז צוטיילט אין דריי טיילן אין א ס"ה פון 411 זייטן. דער בוך איז גאהר א וויכטיגער אין די היסטאריע פון יודישן טעאטער. ער באשרייבט - צווישן אנדערע - זיין ווייב קלארא, מאריס שווארץ, מאריס פינקעל, יעקב אדלער און נאך באריהמטע פערזעהנליכקייטן.

וועב לינקען רעדאַקטירן