די מורדים [פונעם ווארט ווידערשפעניגן], זענען באקאנט אלס די וויזשניצער מורדים וואס זענען געווען א גרופע אזוי-גערופענע קנאים וואס האבן אין די בחורישע יארן געלערנט אין וויזשניץ בני ברק, און זענען געווארן בייז ווען דער וויזשניצער רבי, רבי חיים מאיר האט אויפגענומען זיין זון ר' משה'לע - דער 'ישועות משה' אלס רב אין קרית וויזשניץ, צוליב זיינע ׳ציוניסטישע׳ אנשויאונגען.

צווישן די גרופע איז געווען אריינגערעכנט ר' מאטל שטיין, אליעזר דוד פאל, און משה בער בעק.