דאס איז א דאקומענטאציע אונטערבלאט פאר מוסטער:Rellink (זעט יענעם בלאט פארן מוסטער אליין).
ער אנטהאלט אינפארמאציע וויאזוי צו ניצן, קאטעגאריעס און אנדער אינהאלט וואס געהערט נישט צום עיקר מוסטער בלאט.

דער מעטא־מוסטער דערלויבט שטעלן מודעות אין ארטיקלען.

באניץ רעדאַקטירן

{{rellink|אייער טעקסט דא}}

שאפֿט

ווען דער טעקסט אנטהאלט =, שרייבט מען דעם פאראמעטער אזוי: 1=אייער טעקסט דא

טאמער מען לייגט צו אן extraclasses פאראמעטער, קען מען ספעציפירן נאך CSS קלאסן.