די אינפארמאציע אונטן איז אריבערגעשלאסן פון מוסטער:Rellink/דאק.דער מעטא־מוסטער דערלויבט שטעלן מודעות אין ארטיקלען.

באניץ רעדאַקטירן

{{rellink|אייער טעקסט דא}}
שאפֿט

ווען דער טעקסט אנטהאלט =, שרייבט מען דעם פאראמעטער אזוי: 1=אייער טעקסט דא

טאמער מען לייגט צו אן extraclasses פאראמעטער, קען מען ספעציפירן נאך CSS קלאסן.