מוסטער:ס-ליניע/ישראל באנען רעכטס/כרמיאל-באר שבע

כרמיאל