{{{נאמען}}}
[[טעקע:{{{בילד}}}|250px]]
{{{קעפל}}}
געבורט נאמען {{{געבורט נאמען}}}
געבורט דאטע {{{געבורט דאטע}}}
געבורט ארט {{{געבורט ארט}}}
אנהייב {{{אנהייב}}}
טויט דאטע {{{טויט דאטע}}}
טויט ארט {{{טויט ארט}}}
סיבה פון טויט {{{טויט סיבה}}}
טעטיקייט יארן {{{טעטיקייט יארן}}}
זשאנער {{{זשאנער}}}
סארט קול {{{סארט קול}}}
באשעפטיקונג {{{באשעפטיקונג}}}
קלעזמערס {{{קלעזמערס}}}
פלאטע פירמע {{{פלאטע פירמע}}}
מיטגלידער {{{מיטגלידער}}}
צאל אלבאמען {{{צאל אלבאמען}}}
מערקווירדיקע לידער {{{מערקווירדיקע לידער}}}
{{{וועבזייטל}}}

מען ניצט דעם מוסטער צו באשרייבן מוזיקאנטן און זינגער אדער קאפעלעס.

{{מוזיקאנט
|נאמען=
|בילד=
|קעפל=
|געבורט נאמען=
|געבורט דאטע=
|געבורט ארט=
|אנהייב=
|טויט דאטע=
|טויט ארט=
|טויט סיבה=
|טעטיקייט יארן=
|זשאנער=
|סארט קול=
|באשעפטיקונג=
|קלעזמערס=
|פלאטע פירמע=
|מיטגלידער=
|צאל אלבאמען=
|מערקווירדיקע לידער=
|וועבזייטל=
}}