מוסטער:אפריקע-געא-שטומף

דער שטומף לייגט צו ארטיקלען אין קאטעגאריע:אפריקע געאגראפיע שטומף