דער דאזיגער מוסטער געפינט זיך אין דער פאראמעטערס קאנטראל-סיסטעם, וואס איז אקטיוויזירט אין דער יידיש־וויקיפעדיע. יעדע ענדערונג אין די פאראמעטערס פֿאדערט א פאַסיגע ענדערונג אין די דאטן פונעם מוסטער (TemplateData).
עס זענען 0 בלעטער מיט א גרייז אין דעם באניץ פונעם מוסטער. רענון נתונים


די אינפארמאציע אונטן איז אויסגעשטעלט פונעם בלאט מוסטער:אישיות/דאק.


וויקידאטן אינפא
דער דאזיקער מוסטער באניצט אינפארמאציע פון וויקידאטן. כדי צו דערגיין נאך, זעט הילף:ניצן אינפארמאציע פון וויקידאטן.
  • ווען אינפארמאציע ווערט געצויגן פון וויקידאטן, וועט זיך ווייזן דער וויקידאטן אייקאן () אונטן, און לעבן דער אינפארמאציע וועט זיך ווייזן א בלייפֿעדער אייקאן וואס ווען מען קליקט אויף אים גייט מען אריבער צו וויקידאטן וואו מען קען רעדאקטירן די אינפֿארמאציע.
  • כדי צו פֿאַרשטעלן אינפֿארמאציע פון וויקידאטן זאל מען איינגעבן - (מינוס סימבאל) אין דעם פאראמעטער געברענגט פון וויקידאטן.

אישיות
[[File:{{{בילד}}}|220px|{{{כיתוב}}}]]
{{{כיתוב}}}
געבורט {{{געבורט דאטע}}}
{{{געבורט ארט}}}
טויט {{{טויט דאטע}}}
{{{טויט ארט}}}
מדינה {{{מדינה}}}
קבורה ארט {{{קבורה ארט}}}
וואוינארט {{{וואוינארט}}}
כינויים נוספים {{{כינויים נוספים}}}
פעילות בולטת {{{פעילות בולטת}}}
באקאנט צוליב {{{באקאנט צוליב}}}
לערנארט {{{לערנארט}}}
שנות הפעילות {{{שנות הפעילות}}}
פאך {{{פאך}}}
אַמט {{{אמט}}}
תואר {{{תואר}}}
תקופת כהונה {{{תקופת כהונה}}}
פאליטישע פארטיי {{{פאליטישע פארטיי}}}
השקפה דתית {{{השקפה דתית}}}
בן זוג {{{בן זוג}}}
ווייב {{{ווייב}}}
שותף {{{שותף}}}
שותפה {{{שותפה}}}
פרסים {{{פרסים}}}
אונטערשריפט {{{אונטערשריפט}}}
{{{וועבזייטל}}}
{{{הערות}}}
  • דער דאזיקער מוסטער ווערט געניצט צו באשרייבן פערזענלעכקייטן. גיט אכט אז ס׳זענען פאראן ספעציפישע מוסטערן פאר פערזענלעכקייטן מיט פארשידענע פֿאַכן, למשל {{אנפירער}}, {{מוזיקאנט}} און {{אישיות כדורגל}}. ניתן למצוא את רשימת התבניות לאישים לויט פֿאַכן אין קאטעגאריע:פערזענלעכקייט אינפאקעסטלעך און זיינע אונטערקאטעגאריעס.
  • ס׳איז נישט נייטיק למלא את כל הפרמטרים - לא כולם מתאימים לכל אישיות. ניתן לבקש להוסיף פרמטרים נוספים באולם הדיונים של התבניות. בנוגע צו בילדער - די פאראמעטערס בילד און אונטערשריפט - יש *להשתמש בפורמט הבא עבורם:
    • בילד: imagename.jpg
    • אונטערשריפט: imagename.jpg
  • די געבורטס-דאטע און דאטע פון טויט זאל מען אנווייזן וואס מער פונקטלעך
{{אישיות
|נאמען=
|קוואלשפראך נאמען =
|מדינה=
|געבורט דאטע =
|יידישע געבורט דאטע=
|טויט דאטע =
|יידישע טויט דאטע=
|סיבת המוות=
|בילד=
|כיתוב=
|געבורט ארט=
|מקום פטירה=
|קבורה ארט=
|מקום מגורים=
|כינויים נוספים=
|פעילות בולטת=
|באקאנט צוליב=
|לערנארט=
|שנות הפעילות=
|עיסוק=
|פאך=
|אמט=
|תואר=
|תקופת כהונה=
|פאליטישע פארטיי=
|השקפה דתית=
|בן זוג=
|בת זוג=
|שותף=
|שותפה=
|פרסים=
|אונטערשריפט=
|וועבזייטל=
|הערות=
}}

קיין באשרייבונג.

מוסטער־פאראמעטערס[פֿאַרוואַלטן מוסטער־דאַטן]

דער מוסטער פרעפֿערירט בלאק־פֿארמאַטירן פֿון די פאַראַמעטערס.

פאראמעטערבאַשרײבונגטיפסטאַטוס
נאמעןנאמען name

טאמער דער נאמען איז אנדערש ווי דער טיטל פונעם בלאט, ווען יא קען מען לאזן ליידיק

אומבאַוואוסטברירהדיק
קוואלשפראך נאמעןקוואלשפראך נאמען

נאמען פון דער פערזענלעכקייט אין זיין מוטערשפראך

אומבאַוואוסטברירהדיק
מדינהמדינה

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
געבורט דאטעגעבורט דאטע

גוי׳אישע דאטע מיטן סטיל "30 אויגוסט 1958"

אומבאַוואוסטברירהדיק
טויט דאטעטויט דאטע

גוי׳אישע דאטע מיטן סטיל "30 אויגוסט 1958"

אומבאַוואוסטברירהדיק
סיבת המוותסיבת המוות

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
בילדבילד

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
כיתובכיתוב

הכיתוב שיופיע מתחת לתמונה

אומבאַוואוסטברירהדיק
געבורט ארטגעבורט ארט

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
מקום פטירהמקום פטירה

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
קבורה ארטקבורה ארט

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
וואוינארטוואוינארט

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
כינויים נוספיםכינויים נוספים

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
פעילות בולטתפעילות בולטת

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
באקאנט צוליבבאקאנט צוליב

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
לערנארטלערנארט

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
שנות הפעילותשנות הפעילות

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
פאךפאך

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
אמטאמט

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
תוארתואר

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
תקופת כהונהתקופת כהונה

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
פאליטישע פארטייפאליטישע פארטיי

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
השקפה דתיתהשקפה דתית

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
בן זוגבן זוג

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
בת זוגבת זוג

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
שותףשותף

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
שותפהשותפה

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
פרסיםפרסים

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
אונטערשריפטאונטערשריפט

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
הערותהערות

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק
עיסוקעיסוק

צי מ׳זאל ווייזן באשעפטיגונג אדער פאך

אומבאַוואוסטברירהדיק
יידישע געבורט דאטעיידישע געבורט דאטע

יידישע דאטע פון געבורט, טאמער מען ווייסט און איז רעלעוואנט צום ארטיקל

אומבאַוואוסטברירהדיק
יידישע טויט דאטעיידישע טויט דאטע

יידישע דאטע פון טויט, טאמער מען ווייסט און איז רעלעוואנט צום ארטיקל

אומבאַוואוסטברירהדיק
וועבזייטלוועבזייטל

קיין באשרייבונג

אומבאַוואוסטברירהדיק