מוסד רב קוק

(אַריבערגעפֿירט פון מוסד הרב קוק)

מוסד הרב קוק איז א מוסד וואס ר' יהודה לייב מיימון האט אויפגעשטעלט אין שנת ה'תרצ"ו.

מוסד רב קוק
www.mosadharavkook.com

עס האט זייט זיין גרינדונג שוין געדריקט הונדערטער און טויזנטער ספרים און ביכער פון אלע סארט וואס כלל ישראל דארף.

עס זענען דא גאנץ עקסטרעמע פרומע אידן, נטורי קרתא מענטשן, וואס ווילן נישט אריין קוקן אין א ספר וואס זיי האבן געדרוקט, וויבאלד עס איז אויפן נאמען פון רב קוק.