מאַסאַווע איז א פארט שטאט אין עריטרעע אויפן בארטן פונעם ים סוף. פון 1885 ביז 1897 איז מאסאווע געווען די הויפטשטאט פון דער איטאליענישער קאלאניע פון עריטרעע.

אין 1921 האט אן ערדציטערניש חרוב געמאכט די שטאט און דעם פארט.