לקט איז די נאכקלייב פון א פעלד נאכן שניידן די תבואה. אדער פרט איז די וויינטרויבן וואס פאלן אראף בשעת'ן רייסן טרויבן פון א בוים.

לויט די תורה ווען מען שניידט תבואה אדער איילבירט אדער טרויבן אין א פעלד זאל מען נישט נאכקלייבן די זאנגען, טרויבן, איילבירט וואס פאלן אראף אין מיטן שניידן. נאר מען זאל דאס איבערלאזן פאר די ארימעלייט. ”וְלֶקֶט קְצִירְךָ, לֹא תְלַקֵּט...וּפֶרֶט כַּרְמְךָ לֹא תְלַקֵּט” (ויקרא י"ט.) ”כִּי תַחְבֹּט זֵיתְךָ, לֹא תְפַאֵר אַחֲרֶיךָ: לַגֵּר לַיָּתוֹם וְלָאַלְמָנָה, יִהְיֶה” (דברים כ"ד)