א לעגאָ מיניפֿיגור אדער לעגאָ פּערזאָן (ענגליש: LEGO Minifigure) איז א קליינע פֿיגור אין לעגאָ שפילכלעך. מען קען באַקומען מיניפֿיגורן אין לעגאָ פּאַקונגען אדער קויפֿן זיי באַזונדער אלס שליסלקייטן און מאגנעטן. אין 1975 זענען מיניפֿיגורן געווארן די זעלבע גרייס ווי מיניפֿיגורן היינט, אבער אָן באוועגלעכע ארעמען אדער פֿיס. זיי האבן געהאבן א קליינע פֿארשיידנקייט פֿון קאָפ-טיילן איינשליסלעך היטלס, צעפל האר און קובוי הוטס. זינט 1978 האבן מיניפֿיגורן מער קליידונג, הוטס, העמדער און הויזן צו קלייבן. זיי האבן אנגעהויבן באווייזן זיך אין פּאַקונגען, איינשליסלעך "שטערן קריג". היינט ווערן מיניפֿיגורן באנוצט אין א סאך לעגאָ פּאַקונגען.

אַ לעגאָ סקולפּטור פֿון אַ מיניפֿיגור ביי לעסטער סקווער, לאָנדאָן