ליסטע פון שטעט אין אונגארן

וויקימעדיע ליסטע

אונגארן האט (ביים 1טן יולי 2009) 328 שטעט (אונגאריש: város, מערצאל: városok; ס'איז נישט פאראן קיין אונטערשייד צווישן א שטאָט און א שטעטל). די הויפטשטאט בודאפעשט האט א באזונדערן סטאטוס, און געהערט נישט צו קיין שום קאַנט; נאך 23 שטעט זענען שטעטלעכע קאנטן (megyei jogú város – שטאָט מיט קאַנט רעכטן).


די גרעסטע שטאט איז די הויפטשטאט בודאפעשט מיט 2,503,105 איינוואוינער, און די קלענסטע איז פאלהאזא מיט 1038 איינוואוינער (2010).

גרעסטע שטעט אין אונגארןרעדאַקטירן

מער ווי 100,000 (גרויסע שטעט)רעדאַקטירן

נאמען באפעלקערונג (2013) סטאטוס
  בודאפעשט 1,735,711 (2013) הויפטשטאט
  דעברעצין 204,333  (2013) ראיאן־צענטער, קאנטשטאָט, שטעטלעכער קאַנט
  מישקאלץ 162,905  (2013) ראיאן־צענטער, קאנטשטאָט, שטעטלעכער קאַנט
  סעגעד 161,837  (2013) ראיאן־צענטער, קאנטשטאָט, שטעטלעכער קאַנט
  פעטש 147,719  (2013) ראיאן־צענטער, קאנטשטאָט, שטעטלעכער קאַנט
  ראב 128,567  (2013) ראיאן־צענטער, קאנטשטאָט, שטעטלעכער קאַנט
  נירעדהאז 118,185  (2013) קאנטשטאָט, שטעטלעכער קאַנט
  קעשטקעמעט 111,863  (2013) קאנטשטאָט, שטעטלעכער קאַנט
  סעקעשפעהערוואר 99,247  (2013) ראיאן־צענטער, קאנטשטאָט, שטעטלעכער קאַנט