לואיס ליבי (געבוירן אוגוסט 22 1950) איז דער געוועזענער שטאב הויפט פון וויצע פרעזידענט דיק טשעיני פון 2001 ביז 2005 ווען ער האט רעזיגנירט צוליב די אינדייטמענט פון א פעדעראלע גרענד דזשורי, אין די CIA ליעק.

לואיס ליבי