דאס אפהיטן דעם שבת קומט מיט עטליכע מצות עשה, און 39 מצות לא תעשה.

די 39 מלאכות מדאורייתא רעדאַקטירן

די ל"ט אב מלאכות זענען איינגעטיילט אין עטליכע קאטעגאריעס.

אין דער קאטעגאריע זענען דא 11 מלאכות.

 1. הזורע - זייען און פלאנצן
 2. החורש - אקערן
 3. הקוצר - שניידן
 4. המעמר - זאמלען
 5. הדש - דרעשן
 6. הזורה - צעווארפן
 7. הבורר - אויסקלייבן
 8. הטוחן - מאלן
 9. המרקד - טאנצן
 10. הלש - קנייטן
 11. האופה - באקן
 • מלאכות וואס האט צו טאן מיט נייען

אין דער קאטעגאריע זענען דא 23 מלאכות.

 1. גוזז - שערן

די איבריגע מלאכות זענען איבער בויען. קניפן און אויפקניפן.

תולדות רעדאַקטירן

די 39 מלאכות זענען אב מלאכות, וואס מיינט אז אונטער זיי איז פאראן תולדות. וועלכע מער טאר נישט טאן אום שבת פונקט ווי די אבות. פון תולדות זענען: אויסקוועטשן וואס איז א תולדה פון הדש. אדער גיסן וואסער אויף זאמד ווי עס קען וואקסן איז א תולדה פון הזורע.

שבות רעדאַקטירן

עס זענען אויך דא שבות, וואס די רבנן האבן גוזר געווען אויף זיי, אז מ'זאל זיי נישט טאן אין שבת, ווייל זיי זענען גאנץ ענדליך צו א מלאכה, אדער וועגן מאכן אן אפהאלט אז מען זאל נישט קענען צוקומען צו א מיסברויך פון טאן א מלאכה.

בילדער פון ל"ט מלאכות רעדאַקטירן