מאפע פונעם כרמל בארג

דער כַרמל באַרג איז אן אפצווייג פונעם שומרון וואס ציט זיך אין דעם חיפה איינגאס. זיין העכסטער פונקט איז 546 מעטער איבערן ים־שפיגל.

אין תנ"ךרעדאַקטירן

אליהו הנביא האט באגעגנט די נביאים פון בעל אויפן כרמל בארג.

ֿ