דער כַרמל באַרג איז אן אפצווייג פונעם שומרון וואס ציט זיך אין דעם חיפה איינגאס. זיין העכסטער פונקט איז 546 מעטער איבערן ים־שפיגל.

מאפע פונעם כרמל בארג

אין תנ"ך רעדאַקטירן

אליהו הנביא האט באגעגנט די נביאים פון בעל אויפן כרמל בארג.

ֿ