הרב יצחק ירוחם דיסקין (כ"ב שבט ה'תקצ"ט; 1839כ"ט שבט ה'תרפ"ה; 23סטן פעברואר 1925) איז געווען פון די חשובע אשכנזישע רבנים פונעם של אלטן יישוב אין ירושלים צווישן די יארן תרס"ח-תרפ"ה.

הרב דיסקין אין תרע"ח