ים המלח מגילות

15,000 פראגמענטן פון עטלעכע 850 מגילות

די ים המלח מגילות זײַנען אַ זאַמלונג פֿון אנטיקע כתבֿי־ידות וואָס מען האָט געפֿונען אין די היילן בײַם ים המלח אין קומראַן. די מגילות האָט אַ בעדואינער געפֿונען אין 1947.

אַ פֿראַגמענט פֿון דער מגילת ישעיה 1QIsab

פֿאָרשערס וואָס האָבן באַקוקט די מגילות געפֿונען, אַז זיי זענען געשריבן געוואָרן צווישן דעם צווייטן יאָרהונדערט פאַר דער נוצרישער ציילונג ביז דער צווייטער מרידה אין ערשטן יאָרהונדערט פון דער נוצרישער ציילונג.

אַ סך פֿון די מגילות האָבן איבערשריבן פֿון טיילן‎ פֿון תּנ"ך געוואָרן. אַנדערע מגילות זײַנען מדרשים אָדער זײַנען וועגן דער קהילה וואָס האָט געוואוינט לעבן דעם ים המלח. הײַנט, זײַנען מערסטע מגילות אין מדינת ישׂראל און ירדן.