יידישע יארן ב'ש' (2300) - ב'שצ"ט (2399) האבן אנגעהויבן אין יאר 1462 פאר דער ציווילער רעכענונג און האבן געקאנטשעט אין יאר 1362 פאר דער ציווילער רעכענונג לויטן יוליאנישן קאלענדאר.