יידישער אויסלייג פון ענגליש

  • דער דיפטאנג AU אנהייב א ווארט ווערט אין יידיש אוי (אויטא, אויטענטיש, אויסטראליע) און אין מיטן א ווארט אַװ.
  • דער דיפטאנג EU אנהייב א ווארט ווערט אין יידיש אײ (אייראפע) און אין מיטן א ווארט עװ.