רבי יחיאל יצחק סג"ל גליק, איז היינט דער מנהל און אפיציעלער שרייבער (ספרא דדיינא) פון התאחדות הרבנים, רב אין ביהמ"ד בית אברהם און מחבר ספר קולי בשיחי, יערב שיחי, און נאך.

ער איז א זוהן פון הגאון רבי חנוך שלום זצ"ל וועלכע איז באקאנט געווען אלס א גרויסע מרביץ תורה מיט הונדערטער תלמידים. ער האט אויך געהאט אן אייגענע ישיבה "בית אברהם".

רבי יחיאל יצחק ארבעט שוין אין די התאחדות הרבנים נאנט צו פערציג יאר, צום ערשט אלס ספרא דדיינא, און שפעטער אויך אלס מנהל כללי.