יונה יעקב גאלדבערג איז א יידישער שריפטשטעלער אין דעם מאגאזין נעשינאל רעוויאו אונליין און קאנסערוועטיוו שטערן דאס מאכט אים פאר אן אפטער גאסט אויף אמעריקאנישע טעלעווויזיע שויס צו ארום רעדן איבער אקטועלע ענינים.

ער איז דער זון פון לוסיען גאלדבערג וואס האט בשעתה אויפגעשאקעלט די וועלט, ווען זי האט געעצהט לינדע טריפ אראפצוטעיפן מאניקע לעווינסקי ווי זי איז זיך מודה איבער די ביל קלינטאן געשלעכט וואס האט עוועטואל געפירט צו זיין אימפיטשמענט.