יהודה דוד אייזענשטיין

יהדה דוד אייזענשטיין איז געווען א גרויסער אידישער שרייבער אינעם 18טן יארהונדערט. ער האט מחבר געווען אסאך ספרים אלע הייבן זיך אן מיט דעם נאמען אוצר ווי אוצר מדרשים, אוצר מסעות, אוצר הוויכוחים, אוצר דינים ומנהגים. און נאך.

הגם ער אנגעהערט צו די משכילים פלעגט מען קוקן זיינע חיבורים, ווייל ער פלעגט ארויסגעבן גאר אלטע כתבי ידות. הרב ישעיה אשר זעליג מרגליות האט אמאל געזאגט זיין מיינונג: ווי לאנג ער לייקנט נישט אין קדמות הזוהר, קען מען קוקן וואס ער שרייבט.