חריף (פון לשון קודש) מיינט א שארפער קאפ, וואס פארשטייט שנעל א זאך און פארשטייט קאמפליצירטע טעאריעס אין תורה, גג על גג