זלמן ווידער

באקאנטע קול מבשר שטימע, און גרונדער

זלמן ווידער איז דער רעדאקטער פון דער אינפארמאציע סיסטעם קול מבשר. ער וואוינט אין וויליאמסבורג, און איז א סאטמערער חסיד, אבער דערווייל ווייסט נאך קיינער וואס ס'איז זיין שטעלונג אויף קול מבשר אין אומבאלאנגט זאלי און ארוני. ער איז א צוריקגעצויגענער און א באשיידענער מענטש, דאווענט אין גאלאנטער בית המדרש און פארברענגט רוב פונעם טאג אין זיין סטודיא, ער האט געלערנט אין בורשטינער ישיבה, און ער איז אויך א תלמיד פון רבי יצחק לעבאוויטש, וואודרידזשער רב.