זוכן איז אז איינער פארלירט א וויכטיגע זאך פרובירט ער עס אויפצוזוכן.

זעט אויךרעדאַקטירן